Disclaimer

Disclaimer


Intellectuele eigendomsrechten

Behalve het downloaden en printen van foto’s of tekst voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om (delen van) de inhoud van deze website, zonder mijn uitdrukkelijke toestemming over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Hoewel ik deze site met grote zorgvuldigheid heb samengesteld en onderhoud, kunnen bezoekers ervan geen rechten ontlenen aan, of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud.
Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzigingen naar andere websites) aanvaard ik noch enige aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze site, noch voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.
Ik garandeer niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Wijzigingen

Ik behoud me het recht voor om de informatie op deze website te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Jan Boonstra